Zināšanas apgūst sieviešu deju kopu vadītāji

2014. gadā no 29. jūlija līdz 1. augustam Ošupes pagasta Degumniekos notika sieviešu deju kopu vadītāju apmācības kursi „Ievads senioru dejās”. Kursus vadīja Latvijas Senioru deju apvienības (LSDA) valdes priekšsēdētāja Laimdota Andersone. Viņai palīdzēja LSDA valdes locekle, Zemgales koordinatore Maija Fedoruškina.

Kursos piedalījās sieviešu deju kopu esošie un topošie vadītāji no Baltinavas, Skrīveriem, Gaigalavas, Vaidavas, Mārcienas, Mētrienas un Degumniekiem. Trīs dienās apguvām starptautisko senioru deju repertuāru. Izdejojām desmit dažādu tautu senioru dejas – norvēģu, itāļu, brazīļu, beļģu, šveiciešu un latviešu. Mācījāmies senioru deju apraksta lasīšanu un dejas iestudēšanu, kā arī dejas procesa izmantošanu veselības nostiprināšanai.

Vakaros mums tika piedāvāta plaša kultūras programma. Apmeklējām O.Kalpaka dzimtas mājas „Liepsalas”,  J.Zābera muzeju „Vecais Ceplis” Meirānos, akmeņu parku „Vaidavas”, Lubāna ezeru un ūdens tūrisma atpūtas kompleksu „Bāka”. Kursu ietvaros Degumnieku tautas namā tika rīkots koncerts, kurā piedalījās Meirānu tautas nama dāmu deju kopa „Magones”, Degumnieku tautas nama dāmu deju grupa „Orhidejas” un Degumnieku tautas nama vokālais ansamblis „Harmonija”. Abus deju kolektīvus vada Ilze Purpļeviča, kas lielu darbu ieguldīja šo kursu organizēšanā. Ekskursijās kopā ar mums bija Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls.

Uz jautājumu, vai kursu organizēšanā viss izdevās, kā iecerēts, kursu koordiantore Ilze Purpļeviča atbildēja : – Kursu mērķis bija apzināt un sniegt pamatzināšanas tieši Alūksnes, Gulbenes, Balvu un Madonas novada sieviešu  deju kopu vadītājiem. Paldies pagasta pārvalžu vadītājiem un kultūras iestāžu vadītājiem, kas atbalstīja savus darbiniekus un deva iespēju apgūt zināšanas, kas noderēs turpmākajā darbā.

„Mans laiks nav datums un diena, mans laiks ir rīts, pusdiena, vakars. Mans laiks veļas kā mākoņu jūra. Mans laiks ir krāsains kā varavīksne. Manam laikam vēl laika daudz. Tagad – laiks dejot. Dejot savu deju savā laikā”, tā teikusi Laimdota Andersone.

Teksts: Solvita Stulpiņa, kursu dalībniece

Foto:  Maija Fedoruškina un Ilze Purpļeviča