Ziemas senioru diena – “Ziemassvētki pasaulē”

 

Senioru dejās prieku rodi,

Ziemassvētkos sauli radi!

/Laimdota Andersone/

 

  1. decembrī, Latvijas Senioru deju apvienības tradicionālās Ziemas deju dienas ietvaros, mēs, Skrīveru senioru deju kopa “Aiva”, uzaicinājām doties kopīgā Ziemassvētku ceļojumā ar deju pie draugiem citās valstīs, deju kopas : “Saule” no Rīgas, “Gāte” no Babītes novada, “Astras” no Ogres un “Vijas” no Ikšķiles. Kopā bijām 72 dejotājas.

Pasākumu vadīja mūsu deju kopas vadītāja Maija Fedoruškina. Caur dejām iepazinām daudzas valstis, to savdabīgākās Ziemassvētku tradīcijas, ar kurām mūs iepazīstināja mūsu dejotājas Lidija, Inta, Iveta, Inita, Laima, Daina, Antonija, Ludmila.

Izrādot cieņu Ilzei Tutt, šī deju žanra aizsācējai un radītājai, pasākumu atklājām ar Vācijas senioru deju “Siciliano”.

Ceļojumu sākām ar pašu mājām un tad devāmies pie tuvākiem kaimiņiem uz Igauniju, tālāk pie Ziemeļvalstu draugiem Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā. Turpinājām ceļojumu uz Dāniju, Austriju, Šveici, Beļģiju, Franciju, Itāliju. Bijām arī pie tālākajiem draugiem Brazīlijā un visbeidzot atgriezāmies mājās.

Katrai valstij ir savas tradīcijas, bet kopējā šo svētku būtība ir radīt prieku sev un citiem.

Tas mums arī izdevās, tie bija patiesas mīlestības, prieka un kopā būšanas svētki, kur viens otram dāvāja savas sirds siltumu.

 

Tā noskaņa ir netverama,

Ko decembris mums sirdī auž.

Tā plūst no cilvēkiem un namiem,

To piesnigušie meži pauž.

 

Teksts: Deju kopas “Aiva” dalībniece Zigrīda Starka