Vēstis Starptautisko senioru dienu gaidot!

Senioru deju kopas vadītājs – sertificēts vadītājs

Biedrība “Latvijas Senioru deju apvienība” iesaka 2015./2016. g. sezonā senioru deju kopām izvēlēties sertificētus senioru deju kopu vadītājus.

Resertifikācijas kursos 2015. gada aprīlī sertifikātu darbība atjaunota 13 senioru deju kopu vadītājiem:

Laimdota Andersone,
Māra Gulbe,
Irēna Džeriņa,
Ilgvars Pauniņš,
Ārija Ratkus,
Maija Fedoruškina,
Maija Medinika,
Antra Zūkere,
Spodra Tutāne,
Inga Liepiņa,
Anita Kvedova,

Marija Šaršune,
Olga Deksne

Dalība 2016. gadā

Biedrība LSDA uzsāk jaunu dalībnieku reģistrāciju 2016. gadam. Pieteikuma anketa atrodama LSDA mājas lapā. Aizpildīts pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi : info@lsda.lv . Informācija tiek sniegta uz pieteikumā norādīto adresi.

Aicinām piedalīties izglītojošos semināros

Aicinām piedalīties izglītojošos semināros “Viss par Senioru dejām” interesentus –  seniorus, sociālā un izglītības darba darbiniekus un speciālistus 08.10.2015.- Liepājā, 10.11.2015.- Rēzeknē. Precīza informācija dalībniekiem, kuri būs reģistrējušies līdz tekošā mēneša 1. datumam.

LSDA dalībniekiem dalības maksas nav, pārējiem interesentiem EUR 4 no dalībnieka.

Pieteikums tiek reģistrēts pēc dalības maksas saņemšanas.

Seminārā var piedalīties individuāli (bez deju kopas, bez vadītāja). Var piedalīties jebkurš.

Pieteikšanās žurnālam “Senioru dejas”

Sākusies pieteikšanās žurnālam “Senioru dejas” Nr. 5. Aicinām veikt priekšapmaksu  EUR 3.50 līdz 01.11.2015. biedrības “Latvijas Senioru deju apvienība” kontā, norādot skaitu un deju kopas nosaukumu, lai varētu apmaksāt tipogrāfijas izdevumus. No šīs samaksas atkarīga žurnālu tirāža. Kā zināms žurnāla iznākšanu apmaksā LSDA, kam nav ne finansiālu atbalstītāju, ne mecenātu.