Biedrības Latvijas Senioru deju apvienības biedri

 • Laimdota Andersone

  Kopš: 2006.gada

 • Indra Pavļukeviča

  Kopš 2019.gada

 • Lidija Astašenoka

  Kopš 2019.gada

 • Maija Biruta Fedoruškina

  Kopš 2010.gada

 • Irena Maija Supe

  Kopš 2019.gada

Kopā: 5 biedri

Biedrības „Latvijas Senioru deju apvienība” senioru deju grupu vadītāji, kuri ir saņēmuši sertifikātus

Laimdota Andersone /20.04.2018-19.04.2021/
Ārija Ratkus 
/20.04.2018-19.04.2021/
Antra Zūkere 
/20.04.2018-19.04.2021/

Inga Liepiņa /20.04.2018-19.04.2021/
Spodra Tutāne 
/20.04.2018-19.04.2021/
Maija Fedoruškina 
/20.04.2018-19.04.2021/

Inita Škapare /24.04.2019-23.04.2022/

Anna Brēmane /24.04.2019-23.04.2022/