Biedrības Latvijas Senioru deju apvienības biedri

 • Andersone Laimdota

  Kopš: 2006. g.

 • Fedoruškina Maija

  Kopš 2008. g.

 • Džēriņa Irēna

  Kopš 2007. g.

 • Gulbe Māra

  Kopš 2006. g.

 • Liepiņa Inga

  Kopš 2007. g.

 • Medinika Maija

  Kopš 2006.g.

 • Zūkere Antra

  Kopš 2006.g.

Kopā: 7 biedri

Biedrības „Latvijas Senioru deju apvienība” senioru deju grupu vadītāji, kuri ir saņēmuši sertifikātus

Antra Zūkere /27.05.2009./
Inga Liepiņa /27.05.2009./
Spodra Tutāne /27.05.2009./
Nellija Slišāne /27.05.2009./
Ilona Ķimena /27.05.2009./
Lūcija Jermacāne /27.05.2009./
Brigita Bijone /27.05.2009./
Ināra Muižniece /27.05.2009./
Rasma Liekmane /27.05.2009./
Larija Lazdāne /27.05.2009./

Laimdota Andersone /27.05.2009./
Aija Andersone /27.05.2009./
Māra Gulbe /27.05.2009./
Irēna Džēriņa /27.05.2009./
Ilgvars Pauniņš /27.05.2009./
Lienīte Ozolniece /27.05.2009./
Lidija Kirjanova /27.05.2009./
Ināra Vonda /27.05.2009./
Ārija Ratkus /27.05.2009./
Ārija Veide /27.05.2009./
Maija Medinika /27.05.2009./