Rekvizīti:

Biedrība “Latvijas Senioru deju apvienība”
Reģ.: Nr. 40008102138
Mūkusalas iela 51, Rīga, Latvija, LV – 1004
A/S “Swedbank”,
SWIFT kods: HABALV22
Konta nr: LV51HABA0551013324086

Valdes priekšsēdētāja:

Laimdota Andersone
Tālruņa nr. 28302698

 

info@lsda.lv