Vijas Vētras meistarklase senioru dejās. Tukums. 11.06.2009.

Veltījums izcilai dejotājai, horeogrāfei Vijai Vētrai no d/k “Romantika”

Vecam būt jau nav nekāda māka,
Bet vēl mazāks nopelns jaunam būt.
Māka ir, kad mūža rudens sākas,
Jaunākam ar katru gadu kļūt.
Tas nekas, ka artērijās krājas kaļķi,
Ja tik prāts no tiem ir brīvs.
Tad, tas zaļot var kā reizēm baļķis –
Katru pavasari zaļo spīvs!
Jaunam būt – tas nozīmē
Ko jaunu sevī rast un citiem dot.
Un , ja tā, tad gadus neņem ļaunā –
Gadi palīdz vienmēr jaunam būt!