LSDA deju kopa “Saule” ciemos pie Helsinku senioru deju kopas “Pivot”. 26.-28.10.2012.