Paaudžu dialogs – Latvija – d/k “Saule”, Garkalnes vidusskolas dejotāji un Igaunijas Kardlas Senioru deju kopa “Kohvitantad”, Kardlas ģimnāzijas dejotāji.