Muzeju “Saule” 1 gada jubilejā sveic Latvijas Senioru deju apvienības deju kopas “Saule”, “Gāte”, “Astras”, “Aspazija” un Garkalnes pamatskolas tautu deju kopa “Saules bērni”.

Deju uzveduma mākslinieciskie vadītāji – Laimdota Andersone, Mārtiņš Ezeriņš.