Deju repertuāra precizēšanas seminārs Špoģu vidusskolā, 01.03.2013.