LSDA 3. salidojums „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”, jaunākajiem dalībniekiem vecumā no 50 līdz 64 gadiem.