II Plenārsēdē “Seniors kā patērētājs” ziņojumu par mūžizglītības piedāvātām iespējām senioru garīgās, emocionālās un fiziskās veselības nostiprināšanā lasīja Laimdota Andersone, Latvijas Senioru deju apvienības valdes priekšsēdētāja.

Ar foruma dalībniekiem VEF kultūras pilī tikās senioru deju kopas “Astra”, vad. Māra Gulbe, “Saule” un “Gāte” vad. Laimdota Andersone un vidējās paaudzes tautu deju kopa “Saime”, vadītāja Brigita Čikste.