LSDA 5. konference

2013. gada 19. aprīlī, notiks LSDA 5. konference.

Konference norisināsies Eiropas Savienības mājā (Aspazijas bulvārī 28, konferenču zālē, Rīgā) no 11:00 – 14:00.

Delegāti:

 • d/k „Aiva” Starka Zigrīda
 • d/k „Aiva” Muižniece Antonija
 • d/k „Alianse” ŠenbergaInese
 • d/k „Alianse” Mikīte Valda
 • d/k „Aspazija” Stibe Ingrīda
 • d/k „Aspazija” EzeriņaElfrīda
 • d/k „Astras” Zilūze Laila
 • d/k „Astras” Šteinberga Vizbulīte
 • d/k “Dāmītes” Ņikiforova Lauma
 • d/k “Dāmītes” Safonova Luize
 • d/k “Dāmītes” Tutāne Spodra
 • d/k “Dzirnaviņas” Brice Berga Aija
 • d/k “Dzirnaviņas” Broņislava Milta
 • d/k „Feja” Gustsone Gurija
 • d/k „Feja” Sovere Anita
 • d/k „Gāte” Āre Ruta
 • d/k „Gāte” Svence Līvija
 • d/k „Magnolijas” Pinta Tekla
 • d/k „Magnolijas” Jaungaile Marita
 • d/k „Ozolzīles” Stančika Maija
 • d/k „Ozolzīles” Zandberga Mārīte
 • d/k „Preilenes” Kupce Ruta
 • d/k „Preilenes” Austruma Leonora
 • d/k „Rudens roze” Zakse Ruta
 • d/k „Rudens roze” Bergmane Māra
 • d/k „Saule” Gulbe Lilita
 • d/k „Saule” Sīpola Rita
 • d/k “Saulessvece” Krauze Lilita
 • d/k “Saulessvece” Zariņa Ruta
 • d/k “Sens, tik sens” Pārsla Uškāne
 • d/k “Sens, tik sens” Ausma Prieciņa
 • d/k „Sniegarozes” Jaunzeme Zoja
 • d/k „Sniegarozes” Zemberga Elga
 • d/k “Vēl aizvien” Krama Ingrīda
 • d/k “Vēl aizvien” Zinīda Zvirbule
 • d/k „Vēlreiz” Sudmalniece Jausma
 • d/k „Vēlreiz” Dreijere Ingrīda
 • d/k „Vijas” Brinteniece Vija
 • d/k „Vijas” Tirzmala Dzidra
 • d/k „Virši zied” Bērziņa Līga
 • d/k „Virši zied” Stūre Anita
 • d/k “Zelta atvasara” Pleikšne Ilona
 • d/k “Zelta atvasara” Zujeva Elizabete
 • d/k “Zīle” Dimza Sarmīte
 • d/k “Zīle” Gāga Vēra

Laimdota Andersone,

LSDA valdes priekšsēdētāja.

10 gadi Senioru dejās

Biedrības LSDA pasākums

notiks 21.03.2013. Eiropas Savienības mājā (Aspazijas bulvārī 28, konferenču zālē) no plkst. 11:00 līdz plkst. 14:00. Pasākuma gaitā plānots ar Atzinības rakstiem un goda nozīmītēm apbalvot seniorus no Ventspils, Glūdas pagasta, Ogres, Salaspils un LSIA „Aspazija” deju kopām, kuri Senioru deju kustībā Latvijā piedalījušies jau 10 gadus, atskatīties uz jau paveikto un ieskicēt nākotnes plānus. Kopīgi cildināsim aktīvu dzīvesveidu, prasmi piepildīt vēlīnos dzīves gadus ar prieku, enerģiju, pozitīvām emocijām, atrast domubiedrus un kopīgu ceļu uz mērķi „Novecot, bet nekļūt vecai” (Anda Līce).

Ieeja ar ielūgumiem.

[av_hr class='default' height='50' shadow='no-shadow' position='center']

Ar cieņu,
Laimdota Andersone,
LSDA valdes priekšsēdētāja

Deju repertuāra precizēšanas seminārs, Madonas dāmas

5. un 6. martā Jūrmalas pilsētā norisinājās seminārs „Veselīga pašvaldība: pieredze un prakse”, to rīkoja Pasaules Veselības organizācija (PVO), Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi. Seminārā piedalījās PVO pārstāvniecības Latvijā vadītāja Aiga Rūrāne, PVO Baltijas reģiona Veselīgo pilsētu asociācijas izpilddirektore Johanna Reimana (Turku, Somija), nozares eksperti, kā arī pašvaldību pārstāvji. Darba kārtībā bija jautājumi par Veselīgo pilsētu vispārīgajiem principiem, jaunumiem veselības politikā Eiropas reģionā, pašvaldības lomu sabiedrības aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanā, nevalstisko organizāciju iesaisti veselības un labklājības veicināšanā.

Seminārā piedalījās arī Jūrmalas sociālā aprūpes centra Dienas centra senioru deju kopa „Kreimenes”, vadītāja, Latvijas Senioru deju apvienības valdes priekšsēdētāja Laimdota Andersone.

Martā notiek senioru deju kopu tikšanās, lai precizētu 2013. gada deju repertuāru

1. martā Višķu pagastā, Špoģu vidusskolā:

Senioru deju kopas:

 • „Magones” Višķu pag., Daugavpils nov.
 • „Rudzupuķes” Bebrenes pag., Ilūkstes nov.
 • „Zelta atvasara” Rēzeknes k/n
 • „Smaids” Daugavpils nov., Saujenes pag.
 • „Dzīves virpulī” Vārkavas nov. k/n
 • „Odziņas” Vārkavas nov. Vārkavas t/n

4. martā Gulbenes kultūras centrā:

Senioru deju kopas:

 • „Feja” Kocēnu nov., Vaidavas pag.
 • „Varavīksne” Lubānas k/n, Lubānas nov.
 • „Reveranss” Gulbenes k/c, Gulbenes nov.

8. martā Sabiles kultūras namā:

Senioru deju kopas:

 • „Abava” Sabiles k/n, Sabiles nov.
 • „Alianse” Matkules k/n., Kandavas nov.
 • „Brīzīte” Ventspils pilsētas k/c
 • „Ciecerīte” Saldus pilsētas pensionāru biedrība
 • „Ozolzīles” Zemītes pag., Kandavas nov.
 • „Senlejas” Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes t/n
 • „Zīle” Brocēnu pašvaldība Remtes kulturas nams

11.martā Ikšķiles tautas namā:

Senioru deju kopas:

 • „Aspazija” LSIA „Aspazija”
 • „Astras” Ogres pilsētas k/c
 • „Dāmītes” Mores pag. k/n
 • „Preilenes” Siguldas pag. k/n
 • „Saule” VEF kultūras pils, Rīga
 • „Sniegarozes” Siguldas pilsētas k/c
 • „Vijas” Ikšķiles t/n, Ikšķiles nov.
 • „Aivas” Skrīveru k/c, Skrīveru nov.

Sveicam Latvijas pirmo senioru deju kopu „Madonas dāmas” un vadītāju Valentīnu Zepu (Madonas kultūras nams) 15 gadu jubilejā!

Baltijas jūra

Starptautiskais senioru deju festivāls “Sapņu kuģis – Angelika”, kurš notika 30.07.2010. 2 gadus gatavojās braucienam un mainot kuģi, 262 dalībnieki kapteiņa Mārtiņa un deju skolotājas Laimdotas Andersones, organizatoru Maijas Fedoruškinas, Rutas Āres vadībā devās pa maršrutu Rīga – Stokholma – Rīga. Latvijas Senioru deju kustības 10 gadu jubilejā LSDA bija ieguvusi 1. deju zāli uz prāmja „Tallink” Baltijas jūrā. 2 deju vakaros tika izdejotas 17 LSDA repertuāra dejas. Apgūtas 2 jaunas dejas no Ziemeļvalstu senioru deju kongresa 2012. gada Alesundā, Norvēģijā.

Dejas prieks un draudzība deva spēku daudziem pirmajā braucienā ne tikai ar kuģi, bet pat uz ārzemēm. Pateicoties lieliskai „Tallink” menedžeres organizētībai, visiem dalībniekiem bija iespēja ekskursijā iepazīt Stokholmu.

2002. gada 1. oktobrī Laimdota Andersone (Latvija) – Krista Šēninga (Vācija) aicināja uz 1. informatīvo semināru senioru deju pedagogus no Latvijas. Seminārs „Senioru dejas”. Diena toreiz arī tika speciāli izvēlēta, jo 1. oktobris ir starptautiskā senioru diena.

Brauciena dalībnieku aptaujas rezultāti:

12 g. – 50 g.: 32 dalībnieki
51 g. – 62 g.: 75 dalībnieki
63 g. – 77 g.: 143 dalībnieki
78 g. – 84 g.: 12 dalībnieki

Ar prāmi 1. reizi ceļojumā devās 151 no LSDA dalībniekiem;
1. reizi uz ārzemēm devās 60 no LSDA dalībniekiem;
Stokholmā 1. reizi viesojās 170 no LSDA dalībniekiem.

Visvecākajai Latvijas Senioru deju apvienības kundzei šajā festivālā bija 84 gadi!
Vienai no dalībniecēm šis ceļojums jau bija 30. uz ārzemēm, bet cita LSDA dalībniece bija jau 16 gadus nostrādājusi uz kuģa!

Aptaujā no 262 dalībniekiem piedalījās 239.

Paldies visiem dalībnieku atbalstītājiem, ģimenēm, pašvaldībām un visiem, kas mūs gaidīja mājās!
Uz tikšanos nākamajos senioru deju festivālos!

 

Laimdota Andersone.

saulriets-jurmala

Sveiciens apvienībai

Sveiciens Latvijas Senioru deju apvienībai no festivāla “Baltijas jūra” dalībniekiem.

Dejas prieka vēlējumi un aicinājums būt vienotā saiknē, neskatoties uz valstu, tautu, kultūru atšķirībām.

[av_hr class='default' height='50' shadow='no-shadow' position='center']

Ar cieņu,
Laimdota Andersone.

tallink2

Festivāls “Baltijas jūra”

30. septembrī 17:30 ar prāmi Tallink Latvijas Senioru deju apvienības 262 dalībnieki dodas ceļojumā uz Stokholmu. Lai piedalītos senioru deju festivālā “Baltijas jūra”.

Festivālā piedalās deju kopas no:

 • Andrupenes pag.
 • Bikstu pag.
 • Brocēni
 • Jaunlutriņu pag.
 • Jūrmala
 • Kandavas nov.
 • LSIA „Aspazija”
 • Mores pag.
 • Nīcas pag.
 • Ogre
 • Otaņķu pag.
 • Remtes pag.
 • Rīga
 • Rundāles nov.
 • Sabile
 • Salas pag.
 • Saldus
 • Sesavas pag.
 • Sigulda
 • Siguldas pag.
 • Vaidavas pag.
 • Vārkavas nov.
 • Ventspils
 • Višķu pag.

Viss par senioru dejām

16. oktobrī Eiropas Savienības mājā no plkst. 11:00 – 14:00

„Viss par senioru dejām”

1.reizi Latvijā notiks seminārs „Viss par senioru dejām”.

Seminārs notiks Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā no plkst. 11:00 – 14:00. Darba kārtībā senioru deju vēsture Eiropā un Latvijā, teorētiskās, praktiskās nodarbības un informācija par senioru deju kopām un senioru deju pasākumiem Latvijā.

Lūgums dalībniekiem pieteikties semināram līdz 10. oktobrim, rakstot uz e-pastu info@lsda.lv, norādot pašvaldību, dalībnieka vārdu, uzvārdu.
Reģistrācija 16. oktobrī no 10:30.

Senioru dejas ir patstāvīgs dejas žanrs, kas palīdz senioriem arī pieklājīgā vecumā rast saturu savai dzīvei un pavadīt laiku, gan dejojot skolotāju vadībā, gan atrasties sabiedrībā.

Seminārā aicinām piedalīties pašvaldību darbiniekus no visiem Latvijas novadiem, lai iepazītu senioru deju procesu Latvijā. 2012.gadā aktīvā darbībā ir iesaistījušās 45 senioru deju kopas no visiem Latvijas novadiem. Ļoti gaidīsim pārstāvjus no 101 senioru deju kopas Latvijā, kuras darbojās no 2006.-2012. gadam.

Semināru organizē Latvijas Senioru deju apvienības valde.

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālr. nr. 25451576

Ziemeļvalstu senioru deju pedagogu kongress

Ziemeļvalstu senioru deju pedagogu kongresā, kas norisinājas no 5.-11. augustam Norvēģijā Alesundā, Latvija pievienojās Ziemeļvalstu – Norvēģija, Zviedrija, Somija, Dānija – Senioru deju apvienībai. Priekšlikums un uzaicinājums pievienoties Ziemeļvalstu Senioru deju apvienībai bija izteikts jau 2010.gadā Francijā Žerardmērā, kur notika Starptautiskās Senioru deju asociācijas XIII kongress, un kurā Latviju uzņēma kā četrpadsmito dalībvalsti Starptautiskajā Senioru deju asociācijā.

Latvijas senioru deju apvienību kongresā Alesundā pārstāvēja tās priekšsēdētāja Laimdota Andersone un deju kopu vadītāji un dejotāji: Maija Fedoruškina, Māra Gulbe, Spodra Tutāne, Antra Zūkere, Lienīte Ozolniece, Maija Vilka, Mārtiņš Ezeriņš, Daiga Priede un Ruta Āre.

Katras valsts grupas prezentēja savas dejas, Latvijas grupa rādīja trīs Laimdotas Andersones dejas. Kopumā esam ieguvuši 16 jaunas dejas, to aprakstus un mūzikas diskus.

Kongresā bija iespēja iepazīties ar Ziemeļvalstu senioru deju vēsturi, pedagogu apmācības saturu un dibināt draudzīgus kontaktus.

Vērojot vairāk kā 150 kongresa dalībnieku priecīgās sejas deju zālē, vēlreiz pārliecinājāmies, ka senioru deja nav skatuves žanrs, bet gan vēlīno gadu dzīves satura bagātināšana, veselības un labsajūtas saglabāšana.

blog_b_601077

Festivāls “Saule”, 2. Saules taka, 29.06.2012.

Šodien Rīgā norisinās Latvijas Senioru deju apvienības festivāls “Saule”, kurā piedalās deju kopas no LSDA:

 • d/k “Zelta Atvasara”, Rēzeknes k/n;
 • d/k “Aspazija”, LSIA “Aspazija”;
 • d/k “Gāte”, Salas pag.;
 • d/k “Preilenes”, Siguldas pag. k/n;
 • d/k “Saule”, VEF kultūras pils;
 • d/k “Sniegarozes”, Siguldas pilsētas k/n;
 • d/k “Astras”, Ogres pilsētas k/c;
 • d/k “Feja”, Vaidavas sporta un kultūras centrs;
 • d/k “Vīgrieze”, Apes t/n;
 • d/k “Sens, tik sens”, Jelgavas nov.

 

Lai Saules stari,
pa Rīgas ielām slīd.
Lai Saules elpa,
kausē siržu ledu.
Lai Saules ēnā,
gaisma nāk.

/Laimdota Bajāre/