flor-azul-azulzinha-evolvulus-ja-no-vaso-para-pendurar-6979-MLB5124838588_092013-F

23. janvārī 5 gadu jubileju atzīmē senioru deju kopa “Vakarvējš”.

No sirds sveicam senioru deju kopu “Vakarvējš” un tā vadītāju Ilgvaru Pauniņu, kā arī Vircavas tautas nama vadītāju Sarmīti Sustrupi ar dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas vārdiem –

Dzīve
nodara sāpes,
tomēr
jāmāk ir ziedēt,
likteni veidot
ar darbiem,
ar vārdiem,
tumsu pušu kas cērt ;
noslēpt vājuma brīžus
iegūtās rētas dziedēt,
palikt pie pārliecības ,-
gūtais – ir cīņas vērts.